https://www.kvinnojouren.se/fakta/mans-vald-mot-kvinnor/hur-ser-valdet-ut-0

Hjälp vid misshandel?

Kontakt

Spillran av mitt forna jag alicealice@live.se