Söker förklaring...

17.01.2014 09:46

Jag vill veta och förstå, sådan har jag alltid varit. Ibland undrar jag vad det beror på. Att jag haft ett medberoendebeteende till mitt X har jag sett, men vad är medberoende, mer en sammansalgning av känslorm tankar och beteenden som jag sett även stämmer väl in på HSP, väldigt känslig personer- Highly Sensitive Personality.

Inget av dessa "tillstånd" är sjukdomar, skador, defekter eller något annat skamligt. Hur många som har denna personlighetstyp är okänt och det är ganska ny information kring HSP men man räknar med att ca 20% av befolkningen har detta. Det bör betraktas som en personlighetstyp, en som forskat mycket på detta är Elaine Aron.

Många blir felaktigt klassade som blyga, eftersom man ofta vill ta in en ny miljö, tolka den innan man agerar. När föräldrar klassar sina barn som blyga så sitter man lätt fast i detta "fack" även som vuxen.

Karaktärsdragen är medfödda och får ses som en slags överlevnadsstrategi, ses för övrigt även hos djur. Hjärnan fungerar lite annorlunda än hos andra genom att ta in information på ett djupare plan och berabeta den där. Man ser helt enkelt mer och tolkar mer än andra och detta gör att man kan ha ett djupare känslomässigt liv.

Ibland/ofta kan man känna att man inte passar in. Ibland kallar man högkänslig personlighet starkskör, sensitivt begåvad eller orkidébarn.

De flesta har säkert hört talas om "maskrosbarn" barn som under tuffa uppväxtförhållanden ändå klarar sig bra och får ett fantastiskt liv. I en sådan tuff miljö hade ett "orkidébarn" gått mer eller mindre under, tagit mer skada. Inte för att det är sämre, utan för att nervsystemet tar in information och tolkar det på ett annat sätt, det är inget man kan hjälpa eller påverka men man kan lära sig metoder att "stänga av".

Högkänsliga personer tar in mer fakta, kopplar ihop till synes olika saker och är därav ofta kreativa personer. Men eftersom mer tas in finns ofta också ett större behov av att vila från alla intryck. Det är vanligt att man har svårt för ytliga konversationer och samtalar ofta på dett djupare plan, detta kan upplevas som ett problem i nya kontakter och "mingel".

HSP personer uppfattas ofta som lugna, trygga, välvilliga och empatiska. Men andras måenden och händelser i omvärlden kan sätta spår och påverka livet på ett betungande vis, om man inte lär sig sätta stopp. Det är lätt att engagera sig för mycket!

Även känseln kan vara väl utvecklad och små skav och smärta kan upplevas på ett annat vis än hos andra. Man kan även reagera starkare på hungerskänslor, koffein, att inte "tåla" koffein är vanligt och är man hungrig kan man lätt förvandlas till ett monster.

Det är vanligt att man presterar sämre under press och när man vet att man är iaktagen, köpcenter, restauranger, dansställen kan upplevas som en plåga, det är för mycket intryck.

Att känna till detta kan upplevas som en styrka, att förstå att man inte är konstig, att man inte "överreagerar", utan att man reagerar på det sätt som just vi är skapade för. Att veta att vi är starka på vårt vis, att vi lär oss lyssna på våra sinnen och kroppar och vilar då vi behöver.

Mina egna funderingar leder till; är det större risk att man med en HSP hamnar i ett medberoende? Ja, det tror jag, man hamnar i det, är starkare än för sitt eget bästa, ser mer, känner mer och eftersom det är vanligt med dålig självkänsla så vågar/orkar man inte bryta upp, man tar in den ande partnerns mående, kalkylerar med vad som händer om man lämnar, känner mer= stannar längre och hinner brytas ner mer.

Kanske trubbas man av också, tvingas stänga av sinnen man tidigare haft, åtminstone har jag gjort det.

Förr kunde jag känna av vad som hänt på platser, rent historiskt, kände "andenärvaro". Var på glyptoteket i Köpenhamn med en fd posjkvän som ung. Där var en byst av en liten pojke, jag kunde inte släppa den bilden, gick dit och liksom tog adjö av honom flera gånger, det var starka känslor. Idag vet jag att min ene son är en exakt kopia av denna byst, slumpen? Vet inte, man kan tolka det på många vis.

Fler funderingar; blir man lättare utmattad om man har en HSP? Ja, eftersom man idag inte tillåter sig att vila på det sätt man kanske behöver, att man hela tiden är åtkomlig, uppkopplad och sällan får göra en sak i taget... Sedan är det många av tecknen på utmattning som stämmer väl in på HSP också, så man kan vända och vrida på det... men forskning visar att man kanske är mer sårbar med en Highly Sensitive Personality.

Kanske är det så att HSP, medberoende och utmattning har ett starkt samband, jag har inte sett någon forskning på det men för mig känns det som om det skulle kunna vara så, men ingen regel utan undantag!

Man är inte sämre, inte sjuk, inte konstig, inte bly, inte överkänslig man är en alla alla fantastiska människor som reagerar, tänker och känner på sitt egna vis! Var stolt!

Kontakt

Spillran av mitt forna jag alicealice@live.se