Passivt agressiv beteende

26.06.2013 09:45

 Ett passivt-aggressivt beteende och psykisk misshandel är ofta en form av maskerad misshandel, . En person som är passiv-aggressiv är en mästare på att misshandla samtidigt som hen framstår som normal, hjälpsam och trevlig. Ett passivt-aggressivt beteende kan vara mycket svårt att identifierat. Det är ett manipulativt beteende; att få som man vill utan att uttrycka vad man vill och ta ansvar för vad man vill. Den som är passiv-aggressiv ger ingen respons när det är väntat. Ilska uttrycks inte heller på ett rakt sätt, utan visar sig i sarkasm, iskall tystnad, "glömska", slingrande eller undvikande, och den passivt aggressive kommer inte att bekräfta att hen är arg eller motvillig till något. Hen kommer istället bete sig passivt och indirekt.

Att "glömma" eller "jag skulle precis" är effektiva medel till att få den andre partnern ur balans. Den andre ber och ber, den manipulative glömmer, vem glömmer inte någon gång... blir man som den andre arg då, efter att varit med om detta 1000 gånger så är det ofta så, att andra dömmer den som blir arg. Bägaren är full! Det är ofta den andre, den som blir utsatt för beteendet som får be om ursäkt! Detta kan leda till en förminskning av personligheten medan misshandlaren växer, lyckats ännu en gång!

Det går inte att ha en sund kärleksrelation med en passivt-aggressiv person, eftersom den personen ofta är rädd för intimitet. Den passivt-aggressive är rädd för allt som kan upplevas som beroende och vill därmed hellre kontrollera sin partner i syfte att hålla distansen.

Vanliga beteenden;

  • Skyller ifrån sig.  Ingenting är någonsin hens fel. Svårigheter att se den egna delen i konflikter, missförstånd, separationer eller tråkiga händelser. När någon i ett parförhållande ständigt skyller på partnern kommer den som alltid få skulden må sämre och sämre, kanske utveckla depression och kroppsliga symtom, medan den som skyller ifrån sig är "skyddad" från att se på sig själv. Hen behöver inte ta ansvar för det som händer och det som hen gör och  behöver därmed inte förändra sig själv och sitt beteende. Hen kan fortsätta vara "ofelbar" men enbart i sina egna ögon. Det tar ofta tid att genomskåda detta och omgivningen blir lätt partisk till förmån för den passivt agressive.

 

  • Otydlighet. Den som är passiv-aggressiv är inte tydlig med vad hen känner, tänker och ofta ges blandade budskap. Partnern kommer att undrar ofta var man har den passivt agressive och vad hen menar med det som sägs. Det är mycket svårt att reda ut konflikter med någon som ger otydlig och otillräcklig information. Den passivt agressive menar sällan det som sägs och säger sällan det hen menar. Det enda sättet att veta hur en passiv-aggressiv person känner angående något är att se på hens handlingar, vad hen faktiskt gör.

 

  • Glömska. Att  "glömma bort" överenskommelser, tider och möten eller att i tid och otid ändra planer, svika löften mm kan vara ett passivt-aggressivt beteende om det inte finns medicinska orsaker till att man har svårt att komma ihåg. Att glömma bort gemensamma saker som är viktiga för partnern är ett mycket effektivt sätt att få partnern förvirrad, arg, orolig, stressad och ur balans på olika sätt. Hon kommer att känna det som om hon inte har kontroll över sitt eget liv och glömskan kan mycket väl sabotera för henne i hennes eget liv, i hennes karriär och sociala liv. Det är svårt att bevisa glömska, eftersom det verkar så oskyldigt.

 

  • Hindra. Den passivt-aggressive kommer att se till att det partnern helst av allt vill ha och behöver inte kommer att införlivas. Hen kommer att bete sig som om hen vill göra allt för sin partner, samtidigt som hen aldrig har för avsikt att fullfölja det. Partnern blir lätt förvirrad och frustrerad och kan  känna det som om hon kanske begär för mycket av den andre.Det är det den passivt aggressive vill att hon ska känna.

 

  • Förhalande. Att aldrig hålla och respektera tider och överenkommelser av olika slag kan vara ett exempel på att förhala. Det kan också vara att säga att man ska göra en sak utan att sedan göra den,  till slut måste partnern ta tag i problemet.

 

  • Brist på ilska. Tvärtom vad myten säger är många misshandlare inte särskilt arga på ett konkret, uppenbart sätt. De kan vara "nöjda" och lugna på ytan, men kommer att visa sin ilska genom små nålstick i form av komplimanger som egentligen är en förolämpning eller ett skämt på partnerns bekostnad. Ennedlåtande attityd är vanligt. Kommentarer som är diffusa, sarkastiska eller angriper partnerns ömma punkter är vanliga. 

 

  • Offerrollen. Den passivt-aggressive spelar gärna offer. Hen kommer alltid att att vara det osyldiga offret i allt som händer, även när det är hen som beter sig illa. Ett exempel är mannen som slår sin sambo, bara för att säga att han aldrig skulle slagit henne om det inte var för att hon provocerade honom.

 

Ett subtilt sätt att bryta ner sin partner, utan att partnern förstår vad som händer, det finns inget markant att "sätta fingret på". Inte svårt att första att när man väl är ordentligt nerbruten så orkar/vågar/kan man inte ta sig ur relationen och om omgivningen bara sett den "trevliga sidan" av misshandlaren så blir det än svårare!

Det är lätt att förneka för det finns ofta trevliga perioder även i dessa liv! Lita på intuitionen och "magkänslan", säger den att något är fel så är det säkert så. Många likheter finns med sociopatiska/psykopatiska beteenden och ibland är det samme person som utövar olika härskartekniker.

När man bli utsatt för våld och kränkningar blir man ofta väldigt primitiv i sina reaktioner och ibland besvarar man hot med samma mynt, man ger igen på samma sätt, ofta något som egentligen är långt ifrån den egna personligheten.

Jag tycker inte det är så svårt att förstå att dessa livsvillkor lätt kan leda till både stress och utmattningstillstånd!

 

 

Kontakt

Spillran av mitt forna jag alicealice@live.se