Missbruk

28.05.2013 16:07

Missbruk kan te sig på så många olika sätt, kanske tänker man först på missbrukarna på parkbänken, i tunnelbanan eller de som tigger pengar,utanför affären. Magra, utan tänder, smutsiga, trasiga, ensamma av sina missbruk...

Alkoholism är den tredje största folksjukdomen i landet. Det fler som dör i alkoholrelaterade sjukdomar och olyckor där det finns alkohol med i bilden än som dör i trafiken och i cancer.

Men faktum är att de allra flesta missbrukarna ser vi inte, det kan vara grannen, barnens kompisars föräldrar, killen eller tjejen i affären, på macken, chefen eller kollegan, vännen eller föräldrar, syskon, partner, barn. Missbruket finns mycket närmare än vad man tror och med missbruket förljer smärtan hos anhöriga, medberoendet, stressen...

Man kan nog missbruka det mesta... NARKOTIKA, olagligt, så ofta finns en 0-gräns men många tycker idag att det är ok att ta droger då och då, så länge man sköter sig... många typer av droger gör att missbruket kan te sig väldigt olika, även symtomen hos missbrukaren kan te sig olika, beroende på drog och hur mycket och ofta man tar drogen. Är det ett nästan dagligt intag brukar man kunna se tecken, ofta små pupiller, rastlöshet, trötthet, ovanligt pigg och pratig, sedan när drogen går ur kroppen kan symtomen te sig omvänt. Röker man så kan kläder lukta lite sötaktigt. Många drar sig undan, är inte lika engagerade i sitt vanliga liv, pengar försvinner och man ber ofta om lån. Så småningom kan personen försaka sin hygien och förfallet startar, kanske missas arbeten och andra åtaganden.

ALKOHOL är nog det vanligaste missbruket och vart går gränsen för bruk, riskbruk och missbruk? En riskfri konsumtion anses vara 2 cl starksprit per dag, vilket motsvarar 1 lättöl. En tämligen riskfri veckokonsumtion ligger på upp till 37 cl starksprit eller 1,75 flaska bordsvin för en man och upp till 19 cl starksprit eller 1 flaska bordsvin för en kvinna. Detta förutsatt att man inte dricker upp allt vid ett enda tillfälle, då kan man få andra problem. Uppenbar risk för toleransökning som kan leda till beroende samt risk för hälsoskador, anses vara en veckokonsumtion upp till 63 cl starksprit eller 3 flaskor vin per vecka för män och upp till 41 cl starksprit eller 2 flaskor vin för kvinnor. Vid en högre konsumtion har drickandet många gånger blivit ett begär och alkoholen spelar en så stor roll i livet att så gott som allt annat får stå tillbaka...

Beroende (enligt DSM IV) – om minst tre av följande kriterier uppfylls under en och samma tolvmånadersperiod:
1. Ökad tolerans – behov av påtagligt ökad mängd p.g.a. påtagligt minskad effekt.
2. Abstinens – karakteristiska abstinenssymptom eller återställare.
3. Använder t ex alkohol i större mängd eller under längre tid än vad som avsågs.
4. Varaktig önskan eller misslyckade försök att begränsa eller kontrollera bruket.
5. Mycket tid ägnas åt att få tag på t ex alkohol, använda alkohol eller hämta sig från effekten.
6. Viktiga aktiviteter – på jobbet och fritiden, sociala aktiviteter etc, överges eller minskas på grund av bruket.
7. Bruket av ex alkohol fortsätter trots att man vet att fysiska eller psykiska besvär förvärras.


Missbruk (enligt DSM IV) – om minst ett av följande kriterier uppfylls under en och samma tolvmånadersperiod:
1. Upprepat bruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet.
2. Upprepat bruk i situationer som medför betydande risk för fysisk skada (t ex rattfylleri).
3. Upprepade problem med rättvisan då personen varit påverkad.
4. Fortsatt bruk trots ständiga eller återkommande problem av social eller mellanmänsklig natur orsakade eller förstärkta av berusning.

Gränserna är svårare att dra då det är ett beruesningsmedel som många använder, de flesta på ett helt ok sätt. Det är vanligt att missbrukaren smygdricker för att hen vet att det blir diskussioner annars. Lögner är också vanligt för att skydda sitt missbruk och skydda sig självm att man därmed skadar sina anhöriga än mer finns inte med på tankekartan. Ofta blir lögnerne fler och fler, tar sig an nya områden och till slut kan det vara svårt för missbrukaren att veta vad som är sagt.

Många missbrukare dricker för att slappan av och vanligtvis kan många uppfylla arbetslivets hårda krav ganska länge, innan någon märker något, eller innan någon vågar säga något. Så länge man har en inkomst, social status intalar många sig att man inte har några problem. Arbetet fyller flera viktiga funktioner, varav den ena är som inkomst för att fortsätta missbruket...

Hur många anhöriga har inte tvivlat på om de overdriver, missbrukaren förnekar, lägger skulden på dem och säger att den anhöriga överdriver. Jag vet fd missbrukare som berättat hur de förnekst trotts att de stått och halsat vinflaskan.

Tabletter är också vanliga i missbrukssammanhang, antingen enskilt eller i kombination med annat berusningsmedel. Det går bra att köpa receptfria värktabletter på apoteket, i tillräcklig mängd och i kombination med annat blir effekten mångdubbelt högre men farlig. På nätet går det lätt att köpa droger eller hitta en återförsäljare hemmavid.

Även sex, arbete, träning, shopping, socker, spel mm går att missbruka. Man brukar prata om missbrukspersonlighet, om oförmågan till måttlighet, begäret efter "bara lite till". Om oron och obehaget då begäret inte stillas. Om förmågan till rationaliseringar av eget beteende som inte är försvarbart. Om närheten till att falla in i ett dubbelliv, där "drogen" ges en egen värld med sin egen absurda logik. En värld som gradvis tränger ut annan social interaktion.

Anhöriga kan leta, luska, och tro man kan överlista missbrukaren, det går inte. I detta fall så är missbrukaren den som tar hem spelet. Jag minns vår sista tid som gick ut på att överlista varandra, att få den andre dit man ville. Ett löjligt spel, fullt av falskhet, lögner, manipulation. Så skönt att slippa det, att leva i nuet och med full ärlighet!

 
Linnea Henriksson beskriver smärtan i https://svenskalyrics.se/linnea-henriksson-lyckligare-nu/ och https://artists.letssingit.com/linnea-henriksson-lyrics-jag-vet-nat-som-inte-du-vet-tdnnvq9

 


 

Kontakt

Spillran av mitt forna jag alicealice@live.se