Intressant!

21.01.2014 15:02

Socialstyrelsen har nyligen gjort en undersökning och kommit fram till att förvånansvärt många kvinnors sjkukskrivning härör sig från misshandel och detta ska nu utrdas vidare! PÅ TIDEN tycker jag!

Man räknar med att ca 11.000 fall/ år orsakas av misshandel och tanken är att läkare ska få redskap att hitta dessa kvinnor och få kunskap i hur våld och stress i nära relationer kan påverka hälsoläget. PÅ TIDEN!

En del styrande menar att läkarna redan har denna kompetsen och att frågor inte ska ställas rutinmässigt... bättre att ställa dessa frågor en gång för mycket, tycker jag! Kränkande anser samme man att det kan upplevas... men hur kränkande tror han det är att inte bli trodd, eller sedd, att ingen bryr sig att man kränks både hemma och av den man söker vård hos?

Jag har mycket på min önskelista!

Se och tro på patienterna, de är ofta så vana att hålla "masken" att de ser "pigga" ut. Våga fråga!!!

Undvik all onödig stress vid sjukskrivning, längre perioder att föredra om det är motiverat. Se till att kontakten med Fk sköts så att patienten slipper onödig oro.

Uppföljningssamtal. Även efter att en ev sjukskrivning tar slut.

Var försiktig, smyg igång arbete, se tikll att patienten hinner landa emellan ökning i arbetstid, följ upp efter två veckor med telefonsamtal.

Psykologsamtal, remiss till sjukgymnast, försiktig träning utifrån behöv och önskemål, möjlighet att få akupunktur och massage. Möjlighet till kontakt med osteopat/naprapat när läget stabiliserats.

Erbjud stresshanteringshjälp/kurs.

Rehabilitering som kombinerar träning, information, avslappning/mindfulness/Yoga och att träffa andra- två dagar/vecka när man är förbi den akuta fasen.

Se barnen! Erbjud stöd och samtal till andra i den nära omgivningen, så att de förstår och kan stötta den som är sjuk, om den sjuke önskar.

Klandra inte den sjuke och säg inte; "skärpa sig", " du ska snart vara tillbaka på arbetet" " ta dig i kragen", "du ser pigg ut", "det finns de som har det värre än du"...

Utmattning orsakar mer eller mindre bestående hjärnskador, vi kan inte påskynda läkningen med mer än att låta alla sinnen vila och det får ta den tid det tar.

Se individen och personen bakom sjukdomen, behandla med respekt, stötta var uppmuntrande men inte för "hurtig". Ge ljusglimtar!

MM.MM. MM. mm. mm. mm

 

Kontakt

Spillran av mitt forna jag alicealice@live.se