EMDR

19.08.2016 09:54

Sedan i våras går jag på EMDR behandling för PTSD, ja frågan är ju om det är ett PTSD eftersom det krävs att man gått igenom något traumatiskt, jag lever ett traumatiskt liv och det tar inte slut. Hur som, vi har försökt att hitta en mentalt trygg plats där jag kan vila, oavsett vad vi försökt med så har det kommit smärtsamma minnen eller positiva minnen som jag blir ledsen för, eftersom det inte är så just nu. Varje gång vi letat efter något positivt så har jag gråtit. Har dock fullständigt förtroende för psykologen. Under sommaren har vi tagit det lite lugnare men nu ska vi försöka sätta igång, väldigt försiktigt igen. Jag hoppas mycket på denna behandling.

EMDR är en frirkortning av "Eye Movement Desensitization and Reprocessing". Metoden som kan hjälpa till att minska besvär från tidigare upplevelser. Dessa tidigare upplevelser kan handla t.ex. trafikolyckor, naturkatastrofer, krigsupplevelser, hot, att ha blivit misshandlad eller blivit utsatt for övergrepp, rån mm.

Symptom kan visa sig som plågsamma minnen, mardrömmar, ångest, skuldkinslor, överväldigande känslor, flashbacks, eller känslomässig avståndstagning, sviktande självkänsla, anknytningssvårigheter  och annat som kan innebära sänkt livskvalitet.

Minga studier har visat att metoden är effektiv for behandling av PTSD men även för andra problem som har sin grund i negativa livserfarenheter. Det kan handla om erfarenheter som kan förefalla mindre dramatiska men som satt djupa spår i individen, som till exempel upplevelser av att ha blivit nedvärderad, hotad, avvisad eller lämnad. EMDR används även för att hjälpa till att hantera ångest och panikkänslor, förluster, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd då starka känslor är förknippade med svåra livsupplevelser..

Det är vanligt att vi utvecklar ett negativt tankemönster i förhålllande till händelsen, som till exempel "det var mitt fel" eller "jag är värdelös", Dessa negativa tankar kan pålverka vårt sätt att tänka och känna om oss själva även i andra situationer.

EMDR har som syfte att stimulera vår förmåga att bearbeta den påverkan som händelsen/händelserna haft på oss. Det kan bli mindre känslosamt att tänka på händelserna, självförtroendet kan öka och skam och skuldkänslor minska.

Terapeuten har ett  samtal med dig för att Iära känna dig och kartlägga bakgrunden till dina besvär och hur dessa påverkar dig. Mycket arbete sker kring bilder, en trygg plats att vila på, minne av händelsen, en behandling tar ca 90 minuter och ofta ses resultat ganska omgående, ibland minskar obehagskänslorna under en och samma behandling.


Terapeuten sitter snett mittemot dig och kommer att be dig ta fram en bild från händelsen tillsammans med den negativa självbilden, känslorna och förnimmelser. Du kommer att uppmanas att utgå från detta minne så bra du kan medan dina ögon följer terapeutens fingrar, som försrs fram och tillbaka framför dig, ibland används  taktil stimulering eller Ijudstimulering. Efter en stund kommer terapeuten att be dig ta en paus, ta ett djupt andetag, och sedan kort beskriva vilka tankar, känslor, bilder, kroppstiga förnimmelser som du Iagt märke till , därefter fortsätter man och yankar och känslor kan förändras under tiden. Du kommer att uppmanas att ta fram positiva bilder och om man inte blir klar så hjälper terapeuten till med en djupavslappning och sedan fortsätter man nästa gång.

Ofta vet man redan efter ett par gånger om EMDR är en lämplig metod och den kan också användas som en del i en behandling. Ibland kommer förträngda minnesbilder upp och kan behöva berabetas. Det är ett stort säkerhetstänk under behandlingen, vilket känns tryggt.

Det är en krävande behandling som kräver återhämtning. Minnen skapas i hjärnan och ibland skapar vi minnen som inte är överensstämmande med verkligheten och även detta kan behandlas.

Jag hoppas att EMDR blir mer tillgängligt, just eftersom det har en så bredd. Många som haft en trasig barndom och som mår dåligt, allt detta bagage går att stress lättare utvecklas. Kanske är kroppen inställd på försvar och går igång även på händelser som egentligen inte vore stressande. Hoppas mycket på EMDR!!!

 
Kontakt

Spillran av mitt forna jag alicealice@live.se